Jdi na obsah Jdi na menu
 


O Nás

Aktuálně se o provoz rodinného centra Krteček stará:

- Zuzana Havlová (tel.: 777 215 338, havlova.zuzana@email.cz)
- Markéta Petrů (tel: 606 364 573, petrumarketa@gmail.com)
Poděkování: Tímto   velmi    děkujeme  za dlouholetou obětavou   práci    Janě Jirků, Lence Havlíkové, Janě Konečné, Natálii Šternové, Michaele Tůmové, Nadě Valentové  a  Zuzaně Milerové.
5-mytu-o-nas.png
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dobrocinne_naramky_rc-krtecek_infoletak.jpg

 

 

 

 

 

Rodinné centrum Krteček

Rodinné centrum je jedinečnou příležitostí pro maminky na mateřské dovolené. Je to místo, kde se maminky ( tatínkové, babičky ) s malými dětmi mohou neformálně scházet, společně tvořit, vyměňovat si zkušenosti, zúčastňovat se různých programů či se samy aktivně podílet na jejich vytváření. Dávají možnost vyjít z izolace, uplatnit své znalosti a dovednosti, realizovat se jinak než jen u vaření či žehlení. Maminky zde mohou najít společenství založené na principech rovnosti, dobrovolnosti a svépomoci. Dětem poskytuje mateřské centrum možnost pohrát si s jinými dětmi za přítomnosti maminky. Všichni se učíme toleranci, solidaritě a ohleduplnosti. Rodinné centrum je místo, kde jsou děti vítány a vidí svoji maminku v jiné roli než v domácnosti. Ženy zde mohou udržovat svou profesní orientaci, získávají nové zkušenosti, nápady a podněty pro svoji rodinu a posilují své sebevědomí. Setkávání mají neformální charakter a maminky i děti tu nalézají nové přátele.

RC Krteček       - zřizují maminky na MD

- je založeno na principech dobrovolnosti a svépomoci

- je pro celou rodinu

Maminkám umožňuje       -    setkávání, vzdělávání a aktivní trávení volného času se svými dětmi ( zváni jsou však i tatínkové a další rod. příslušníci bez rozdílu soc. postavení a národnosti)

-         překonávání sociální izolace matek na MD

-         podporu komunikace mezi rodinami a dětmi

-         zúčastňovat se různých programů

-         zapojit se do vedení programu nebo fungování MC

-         využít své schopnosti, znalosti a dovednosti

-         udržovat svou profesní orientaci

-         být povzbuzovány ve svých rolích manželek a matek

-         vést své děti k dobrému využití volného času

-         nalézt nová přátelství a společenství

 

Dětem umožňuje                    - hrát si s neokoukanými hračkam

                                                   - najít nová přátelství a kamarád

                                                   - učit se sociálním dovednostem                   

                                                   - poznat a rozvíjet své zájmy

                                                   - dozvědět se mnoho nového o okolním světě, získávat nové         

   postřehy, poznání, nápady a přísun nových informací

- vidět svou matku v jiné roli než v domácnosti

- setkávat se s vrstevníky před nástupem do MŠ

 

Rodiče také mohou podávat návrhy, co by chtěli s dětmi tvořit, dělat a aktivně se zapojovat do jejich realizace. RC se snaží vycházet všem vstříc, jak nejlépe to jde, podle aktuálních potřeb a možností všech zúčastněných.

( převzato ze sítě MC )