Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktivity krtečka

Rodinné centrum Krteček  (funguje od roku 1999)

- provozuje celoroční herničku pro děti od zhruba půl roku do šesti let

- provozuje službu konktaktní Family Point - místo pro rodinu (možnost pro rodiče malých dětí pečovat o své dítě v centru města - přebalit, nakojit, poradenství a informační prorodinná služba)

- pořádá pravidelné zábavné i vzdělávací akce pro těhotné, rodiče a nejmenší děti

- pomáhá rodinám v těžkých životních situacích, účastní se dobročinných a charitativních akcí

- zapojuje se do prorodinných aktivit a snaží se o zlepšení podmínek pro rodiny s dětmi ve městě

Činnost RC Krteček posiluje hodnotu rodiny, podporuje zkvalitňování rodinných vztahů, posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a zdravý životní styl. Působí preventivně proti izolaci rodičů pečující o malé děti, proti negativním jevům v rodině, pomáhá při slaďování rodinného a pracovního života. Děti se v RC Krteček učí základům sociálnímu chování (před nástupem do MŠ). RC Krteček je dostupný všem rodinám. RC Krteček pořádá během roku pravidelné akce ve svém sídle i akce většího charakteru venku, které podporují vzdělávání rodičů, dětí, mezigenerační setkávání, zručnost u dětí, vztah k tradicím atd. Činnost RC Krteček přispívá ke zvyšování kvality života rodin s dětmi ve městě.

Kontaktní Family Point Pelhřimov nabízí tyto služby:

- informace a poradenství v oblastech života rodin („info zóna“, pracoviště zaškoleného kontaktního pracovníka)

- možnost přebalení a nakrmení dětí („care zóna“)

- prevence sociálně patologických jevů v rodině

- prostor pro setkávání („meeting zóna“)

- dětský koutek ("children zóna")

- pravidelné činnosti - tvořivé dílny, cvičení pro maminky, sezónní tradice

- vzdělávací a zábavné akce pro aktivní využití volného času rodin s dětmi (0-10 let)